fbpx
Cemal Çam Anadolu Lisesi

Hakkımızda

İlkelerimiz

Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan CEMAL ÇAM ANADOLU LİSESİ, ilkelerini de büyük düşüncelerden alır. Okulumuz ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini belirli ilkeler doğrultusunda eğitir!

 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
 • İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
 • Barıştan yana olmak.
 • Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
 • Gerçekçi olmak.
 • Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.
 • Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
 • Girişimci olmak.
 • Çok yönlü olmak.
 • Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
 • Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.

Lise; öğrencilerin akademik birikimlerini, toplum hayatına yönelik deneyimleri ile ilişkilendirdikleri, üniversite ve profesyonel hayata hazırlıklarında ivme kazandıkları, daha dinamik iş birliği yapabilecekleri bir öğrenme ortamıdır. CEMAL ÇAM ANADOLU LİSESİ olarak lise öğrencilerini; tüm düşünme kademelerini kullanma becerisine ve çeşitli rollere adapte olma yeteneğine sahip, cesur ve uyumlu, düşünceleriyle bilgiyi, inanç ve değerleri elde eden ve ifade eden birer iletişim uzmanı olarak görüyoruz.

CEMAL ÇAM ANADOLU LİSESİ, öğrencilerini; Geleceğin Eğitimi İçeriği başlığından yola çıkarak, öğrenmenin sorumluluğunu taşıyan, duyarlı, güncel hayata ve dünyaya uyumlu, farklı kültürlere saygı duyan, çevresinde olan biteni merak eden, araştıran, sorgulayan, 21. yüzyılda yaşam standartlarına yön verecek, iletişim yeterliliğine dil ve kültürel bilgiyi entegre ederek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Yaratıcı Dünyaya uyumlu, Sorunlara çözüm getiren, Girişken, Yurtsever, Yüksek donanımlı, Üretken, Ahlaklı, Dinamik, Öğrenmeyi seven bireyler yetiştirmek.

Rehberlik Servisi Etkinlikleri

Danışmanlık Hizmetleri

Öğrenci, Okul, Veli ile İşbirliği

Konferanslar, Meslek Tanıtımları

Disiplin Kurulu ile Ortak Çalışmalar

Rehberlik Çalışmaları

9. SINIFLAR

 • Ergenlik
 • Etkin İletişim
 • Meslekleri Tanıma
 • Geleceğe Hazırlık
 • Öfke Kontrolü
 • Envanter Uygulaması
 • Ders Çalışma Yöntemleri
 • Üniversiteye Giriş Süreci
 • Sınıf Geçme Yönetmeliği

10. SINIFLAR

 • Liderlik
 • Etkili İletişim
 • Akademi Başarı Takibi
 • Motivasyon Artırma
 • Etkin Ders Çalışma Teknikleri
 • Bireysel ve Toplumsal Sorumluluklar
 • Disiplin ve Davranış Sorunları
 • Meslek Tanıtımları ve Meslek Seçimi

11. SINIFLAR

 • Doğaya ve İnsana Duyarlı Birey Olma
 • Kendini Tanıma
 • Karar Verme Mekanizmaları
 • Toplumsal Yaşama Uyum
 • Kariyer Planlama
 • Meslekleri Tanıma
 • Yüksek öğretim Programlarını Tanıma
 • Üniversiteleri Tanıma

12. SINIFLAR

 • Kendine Uygun Meslek Seçme
 • Akademik Başarıyı Arttırma
 • ÖSYM Sistemi
 • Kariyer Adımlarını Oluşturma
 • Yüksek öğretim Programlarını Tanıma
 • Özgeçmiş Hazırlama
 • Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma
 • Yurt içi – Yurt dışı Eğitim
 • Olanaklarını Tanıma